تلویزیون فارسی زبان بی بی سی آغاز به کار کرد

شبکه تلويزيونی فارسی زبان بی بی سی روز چهارشنبه آغاز به کار کرد. برنامه های این شبکه تلويزيونی روزانه به مدت هشت ساعت پخش می شود. ادامه