کانون مدافعان حقوق بشر می گوید که ژینوس سبحانی منشی سابق این کانون صبح روز چهارشنبه بازداشت شده است.