‏ نرگس توسليان اجازه دهيد بحث "علي‌ سنتوري" را، از اين جهت که مسالهٔ اعتياد در بين جوانان تبديل به يک معضل ‏اجتماعي شده است، دوباره زنده کنيم. طبق آمار منتشره، ايران يکي از بالاترين درصدهاي اعتياد را در ‏جهان دارد. اعتياد، علل زيادي مي تواند داشته باشد. اما علي‌ سنتوري، که حکايت بسياري از جوانان ايراني‌ ‏است، بنا به دلايلي خاص، معتاد شده است. همسر علي‌ سنتوري مي گويد: "از همه چيز بدم مياد. از اين ‏مملکت خشن، دروغ گو، بيرحم که همه رو معتاد بدبخت مي‌کنه. کي‌ فکرشو مي کرد؟