دکتر محمد ملکي ‏ اعلام شده بود روز پنج شنبه 3 بهمن ماه 87 ساعت 5 بعد از ظهر مراسم يادبود سالگرد درگذشت مهندس مهدي بازرگان در ‏تالار بزرگ حسينيه ارشاد برگزار مي شود. من هم مانند صدها تن ديگر خود را به اين محل رساندم، اما با درب هاي بسته ‏تالار مواجه شدم و با پارچه نوشته اي که اعلام مي کرد مراسم انجام نمي شود، با امضاي موسسه حسينيه ارشاد. ‏