تبعید 3 تن از دستگیر شدگان 27 دی ماه به زندان گوهردشت کرج
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین ،خانم عاطفه بهرامی آقای بهرامی و دختر ایشون که از دستگیر شدگان 27 دی ماه هستند به زندان گوهردشت کرج تبعید شدند. سه تن از اعضای خانواده بهرامی که به ترتیب آقای بهرامی،عاطفه بهرامی و خانم بهرامی دختر آنها به زندان گوهردشت کرج تبعید شدند. آنها از دستگیر شدگان 27 دی ماه که برای دیدار با فرزندانشان عازم قرارگاه اشرف در عراق بودند که در فرودگاه تهران دستگیر شدند.از سایر دستگیر شدگان که از مادران و پدران سالخورده هستند از زمان دستگیری تا به حال هیچ خبری در دست نیست. آنها به لحاظ سنی ،جسمی و شرایط غیر انسانی که با بازجوئیهای طولانی وشکنجه های جسمی و روحی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در سلولهای انفرادی صورت می گیرد جان آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است مراجعات مکرار خانواده ها به دادگاه انقلاب و سایر مراکز رژیم تا به حال بی نتیجه بوده و تا به حال هیچگونه جوابی مشخصی به آنها داده نشد.ادامه بازداشتها در سلولهای انفراد بند 209 به دستور حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداداست. او از روبرو شدن و دادن جوابگویی به اعضای خانواده های دستگیر شده خوداری می کند.لازم به یادآوری است مادران و پدرانی که برای دیدن فرزندان خود در قرارگاه اشرف واقع در عراق که بعضی از آنها در حدود 3 دهه موفق به دیدن عزیزانشان نشده بودن با طی تمامی مراحل قانونی درآخرین لحظات با یورش مامورین وزارت اطلاعات در فرودگاه تهران دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شدند. آنها هنگام دستگیری و در حین انتقال به زندان اوین مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.