مجال بازی او و خواهر هفت ساله‌‏اش تنها فاصله بین دو چراغ قرمز است. چراغ که سبز می‌‏شود "احمد" و "زهرا" کنار خیابان بی‌‏خیال هیاهوی خیابان و صدای بوق‌‏ها و ترمزها سرخوشانه دنبال هم می‌‏دوند. آنان کودکی شان را تنها در این یک دقیقه خلاصه می‌‏کنند و بعد از قرمز شدن چراغ راهنمایی هر کدام لابه لای ماشین‌‏ها زن و مرد کوچکی هستند در فکر کسب و کار و گل‌‏های سرخ و سفید را به رانندگان و مسافران تعارف می‌‏کنند حسین خدنگ