موفق الربیعی احتمال استرداد بعضی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به حکومت اسلامی ایران را رد نکرد
از وضعیت مادران و پداران سالخورده ای که روز جمعه ۲۷ دی ماه در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر شدند. هیگونه خبری در دست نیست