«حاج محمد شانه‌چی» بخشی از تاریخ معاصر ایران بود
«حاج محمد شانه‌چی»، زندانیِ زمانِ شاه بود. یکبار هفت ماه و هشت روز و بار دیگر حدود یک‌سال زندانی کشید. گویا علاوه بر آیه‌الله طالقانی با محمد حنیف نژاد، حاج محمود مانیان، دکتر شیبانی، داریوش فروهر و خیلی های دیگر «هم‌بند» بوده است. صفای باطن و صراحت او را زنده یاد «شکرالله پاک نژاد» می‌ستود... *** می‌گفتند هر تاسوعا عاشورا دستهِ مخصوصی راه می‌اندازد و با دوستانش با بالا بردن پرچمی که بر آن نوشته شده بود: «مرگ سرخ به از زندگی ننگین است...»، سکوتِ پُرحرفِ خود را نمایش می‌دهد. خانه‌اش در تهران (خیابان ایران کوچه مظاهر) سال‌ها پناهگاه مبارزان بوده است. همنشین بهار ادامه‌ی مطلب...