بی خبری از مسعود کردپور ، روزنامه نگار زندانی

فعالان حقوق بشر در ایران

در گفتگویی با دکتر نعمت احمدی ، وکیل مدافع روزنامه نگار زندانی ، مسعود کردپور ، از آخرین وضعیت موکل ایشان پرسیدیم

آقای احمدی به این مجموعه گفتند از سه روز قبل (30/10/87) موکل ایشان را به دلایل نامعلومی از بند عمومی زندان خارج و به محل نامشخصی منتقل نموده اند.

وی در خصوص دلایل این انتقال و سرنوشت آقای کردپور اظهار بی اطلاعی نمود و نظر به اینکه این روزنامه نگار زندانی در حال سپری نمودن محکومیت قطعی خود بوده است ، جابجایی و قطع گردیدن تماسهای وی را خارج از قاعده دانست.

"مسعود کردپور"، ۳۷ ساله ، روزنامه نگار ، فعال حقوق بشر ، بنیانگذار بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران ، عضو NGO دفاع از محیط زیست و دارای مدرک فوق لیسانس جغرافی با سابقه ۲۱ سال تدریس در دبیرستان های بوکان است که در تاریخ 17 مرداد سال جاری ، یه دلیل گفتگو با رسانه های خارج از کشور بازداشت و سرانجام به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید

.

دو فعال کارگری عضو شورای زنان در سنندج ، به نام های پدرام نصراللهی و برهان سعیدی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند. تاکنون اتهام نصرالهی و سعیدی که دیماه سال جاری بازداشت شده اند ، از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. گفته می شود که شورای زنان تشكلی غیرانتفاعی ، غیرتجاری و غیردولتی است که مستقل از احزاب و سازمان های سیاسی فعالیت می کند.

یک زندانی سقزی بنام کمال شریفی توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به 30سال زندان محکوم شد.اتهام وی عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون اعلام شده است.یکی از خانواده ی وی با تایید این خبر گفت :این حکم رسما به وکیل مدافع وی اعلام شده است.