یک فعال سیاسی به اعدام محکوم شد
یک قعال سیاسی که در ابتدا به ده سال زندان محکوم گردیده بود در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شد.به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، احسان فتاحیان اهل کرمانشاه در مردادماه سال جاری در شهر کامیاران از توابع استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، نامبرده در دادگاه اولیه در آبان ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب سنندج به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان رامهرمز خوزستان محکوم گردید که پس از اعتراض ، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع گردید.دادگاه تجدید نظر استان کردستان پس از بررسی پرونده اقدام به صدور حکم اعدام به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بر اساس ماده 186 قانون مجازات اسلامی برای این فعال سیاسی کرد نمود. حکم صادره در هفته جاری به اطلاع این زندانی و خانواده وی رسید.در خصوص در اختیار داشتن وکیل یا نحوه رسیدگی به اتهام اطلاعی در دست نیست.