حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مدنی

رادیو ژیار

گفتگو با کاوه کرمانشاهی، فعال مدنی و دانشجویی
حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مدنی

محمدرضا اسکندری: کاوه کرمانشاهی دانشجو رشته حقوق در کرمانشاه است. آقای کرمانشاهی مسوول انجمن بسته شده ژیار کرمانشاه و از فعالان مدنی کرمانشاهی در انجمن‌های مدنی دانشجویی و فرهنگی است. کرمانشاهی در گفت و گو با زمانه می‌گوید: متأسفانه هنوز حاكميت تغييری در نوع نگاه خود به فعالان كُرد نداده و هر‌گونه فعاليت مدنی در كردستان را با بدبينی تمام می‌نگرد.