پیام شاد باش محمدرضا اسکندری به ملت کورد در باکور کوردستان و رهبران سیاسی

پیام شاد باش به ملت کورد در باکور کوردستان و رهبران سیاسی
kurdane.com
کوردانه: محمدرضا اسکندری: صمیمانه ترین تبریکات قلبی خود را به مناسبت پیروزی بزرگ ملت کورد در انتخابات و موفقیت حزب صلح و دموکراسی در انتخابات شهرداریهای مناطق کردنشین در انتخابات که با تلاش رهبری بزرگ ملت باکور کوردستان عبدالله اوجالان در زندان امرالی و تلاش تک تک شما برداران و خواهران در شهرها و روستا ها به ثمر رسید تقدیم می نماییم.