به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، نشست دو روزه‌ای در خصوص بررسی دیدگاه‌های کاندیداهای انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در زمینه‌ی حقوق بشر ترتیب یافت. در این نشست، آقای بیگدلی، نماینده‌ی ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، دکتر نوبهار‌، به نمایندگی ستاد میرحسین موسوی، دکتر علی احمدی به نمایندگی از ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی و عمادالدین باقی بود از طرف مهدی کروبی به بیان دیدگاه‌های کاندیداها درباره‌ی حقوق بشر و برنامه‌هایشان برای اجرای حقوق بشر در ایران پرداختند.