دستگیری اعضای خانواده زندانی سیاسی محمد نیکبخت در زندان اصفهان

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان (دستگرد)،صبح روز یکشنبه 16 فروردین ماه مادر و خواهر زندانی سیاسی محمد نیک بخت هنگام مراجعه به زندان جهت ملاقات با عزیزشان دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال داده شدند. صبح روز یکشنبه 16 فرودین ماه طبق روال معمول همیشگی خانواده زندانی سیاسی محمد نیک بخت برای ملاقات با فرزندشان به زندان مرکزی اصفهان مراجعه نمودند. آنها پس از یادشت اسامی خود در لیست افراد ملاقات کننده در انتظار ملاقت با عزیز خود بسر می بردند ، که ناگهان توسط 2 مامور حفاظت و اطلاعات زندان اصفهان به نامهای بنائی و گرجی به سمت این خانواده حمله ور شدند و آنها را با اهانت و ضرب و شتم دستگیر کردند. این خانواده از رفتار و برخورد آنها مات و مبهوت بودند و نسبت به این برخورد غیر انسانی اعتراض نمودند و خواستار علت این برخورد شدند. بنائی و کرجی در جواب به این خانواده گفت : اداره اطلاعات اصفهان به ما دستور داده است که شما را دستگیر کنیم . این برخورد وحشیانه در مقابل چشمان تعداد زیادی از خانواده ها ی زندانیان که در انتظار ملاقات بودند روی داد. اسامی اعضای خانواده زندانی سیاسی که امروز دستگیر شدند به قرار زیر می باشد: خانم منیژه شفاعت 60 ساله مادر زندانی سیاسی محمد نیک بخت و خانم رقیه نیک بخت دانشجوی رشته صنایع خواهر زندانی سیاسی محمد نیک بخت می باشند. بنائی و گرجی از مسئولین حفاظت و اطلاعات زندان اصفهان هستند و از شکنجه گران شناخته شده این زندان می باشند که در گزارشهای قبلی به اعمال و رفتار وحشیانه این افراد نسبت به زندانیان بی دفاع اشاره شده بود. دستگیری این خانواده برای وارد کردن فشارهای روحی علیه زندانی سیاسی محمد نیک بخت صورت گرفته است و این یکی از شیوه های غیر انسانی است که وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی بکار می برد.