تایید حکم محمد احسانی از متهمان پرونده براندازی نرم در دادگاه تجدید نظر

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : حکم 3 سال زندان محمد احسانی از متهمان پرونده‌ی موسم به براندازی نرم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. محمد احسانی، فیلمساز ۳۴ ساله‌ی آذری است و یکی از چهار متهم پرونده براندازی نرم است که پیش از این در دادگاه بدوی که در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود، به 3 سال زندان محکوم شده بود. حکم دادگاه بدوی با اعتراض وی و وکیل‌ تسخیری‌اش مواجه شده بود. بعد از دو ماه و نیم حکم دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 28 اسفند ماه 1387 تایید شده و روز گذشته به وکیل وی ابلاغ شده است. محمد احسانی، فیلم‌ساز و مستندساز ایرانی است که حدود 9 ماه قبل بعد از بازگشت به ایران بازداشت و روانه‌یبند 209 زندان اوین شد. وی به مدت 2 ماه در سلول انفرادی و 6 ماه در بند عمومی زندان اوین تحت بازجویی قرار داشت. در حدود 3 ماه قبل وی در زمانی که در بند 209 زندان اوین بود در شعبه 15 دادگاه انقلاب محکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. بنابر گزارش‌های دریافتی سه متهم دیگر این پرونده؛ حکم آرش و کامیار اعلایی و خانم سیلویا هارتونیان نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شده است و در طی هفته‌ی آتی این حکم به آنان نیز ابلاغ خواهد شد. آرش و کامیار اعلایی دو پزشک ایرانی هستند که به 3 و 6 سال زندان محکوم شده‌اند.سیلویا هارتونیان؛ یک زن33 ساله ایرانی - ارمنی است. وی برای سازمان بین المللی آریکس در حوزه روشهای زایمان در ایران کار می کرده است.