تایید حکم دو برادران کرد کرمانشاهی براداران اعلایی در دادگاه تجدیدنظر

حکم برادران اعلایی از متهمان پرونده‌ی براندازی نرم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. آرش و کامیار اعلایی دو پزشک زندانی که در دادگاه بدوی به ترتیب به 6 و 3 سال زندان محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و آن‌ها باید بر روی هم 9 سال زندان را تحمل کنند. آرش و کامیار اعلایی دو پزشک و محقق در زمینه‌ی اعتیاد و ایدز هستند که از حدود نه ماه پیش بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برند. آن‌ها در دادگاه انقلاب شعبه‌ی 15 به همراه محمد اسماعیلی و سیلویا هاتونیان به اتهام براندازی نرم محکامه و قاضی صلواتی آنان را در مجموعه به 9 سال زندان محکوم کرد. این دو اکنون در بند4 واحد 7 زندان اوین به سر می‌برند.