اعتراض به اظهارات محمود احمدی نژاد

جمهوریت: جمعی از مهندسان و تحصیل کردگان معدن در حال جمع آوری امضا برای بیانیه ای در اعتراض به اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر به کار گماشتن افرادی با عنوان اراذل و اوباش در معادن هستند.
رئیس جمهور ایران دو روز پیش همزمان با مرگ ١٢ کارگر معدن به دلیل انفجار در معدن زغال سنگ کرمان، با گفتن اینکه باید افرادی که با عنوان اراذل و اوباش دستگیر می شوند ، " به معادن فرستاده شوند تا آدم شوند" ، اعتراض و تعجب بسیاری بر انگیخت.
تحصیل کردگان معدن که معترض ترین افراد به این گفته های رئیس جمهور هستند، در بیانیه ای اعتراضی که در حال جمع آوری امضاهای آن هستند، اعلام کرده اند که شان معدن این نیست که کسانی که با نام ارازل و اوباش خوانده می شوند ، برای تنبیه به معادن فرستاده شوند.
در بخش هایی از این بیانیه اشاره شده که این گفته های احمدی نژاد جای تعجب است، چرا که معادن ما اینقدر پیشرفته هستند که دیگر نیروی کار جدید در آن استفاده نمی شود؛" تعجب از این است که سال گذشته خود آقای احمدی نژاد بزرگ ترین معدن مکانیزه کشور را در طبس افتتاح کرد و دید که نیروی انسانی دیگر در این معادن مکانیزه جایی ندارد."
در ادامه توضیح داده شده که اکنون بیشترین بخش کارهای معادن توسط نرم افزارها و به صورت مکانیزه انجام می شود و یکی از پیشرفته ترین علوم ما مکانیک سنگ است که مسلما اراذل و اوباش از پس آن بر نمی آیند.
البته یکی دیگر از نقدهایی که در این باره به سخنان رئیس جمهور شده، بعد حقوقی اظهارات احمدی نژاد را نادرست خوانده و مطرح کرده اند که در هیچ کدام از قوانین ما واژه ای یا جرمی به نام اراذل و اوباشی وجود ندارد و بر زبان آوردن آن از طرف شخص دوم مملکت منطقی و معقول نیست.