"همه سايت‌ها،‌ وبلاگ‌ها و پيامک‌های تخريبی را رصد می کنيم"
غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتی را در فضای سايت ها، وبلاگ ها و پيامک ها به خوبی در رصد خود دارد و با جريان های تخريبی به شدت برخورد می کند. وی اعلام کرد: "به کسانی که خصوصا آگاهانه و از روی عمد بخواهند تخريب و حرمت‌شکنی کنند هشدار می‌دهم که مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد و سربازان گمنام امام زمان و مردم از کسی که فضای آرام کشور را به هم بريزد نخواهند گذشت." [خبر را بخوانيد]