رضوی فقیه‌: قرار بود از گذرنامه‌ام رفع توقیف شود

محمدرضا اسکندی: سعید رضوی فقیه، عضو سابق شواری مرکزی تحکیم، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و دانشجوی دکترای سوربون پاریس بیش از یک ماه و نیم است که توسط مقامات قضایی و امنیتی ایران ممنوع‌الخروج شده است. رضوی فقیه درباره‌ی وضعیت پرونده‌اش در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «پس از طی موافقت و تعهد کتبی وثیقه‌گذاران روز بیستم اسفند‌ماه گذشته، نامه رفع توقیف گذرنامه خطاب به نهاد امنیتی مربوطه نگاشته و ادعا شد از طریق پیک اداری ارسال خواهد شد، ولی متأسفانه روز شانزدهم فروردین مطلع شدم که دادگاه بر خلاف اظهار و ادعای اولیه مسأله را به دادستانی کل کشور ارجاع نموده است.»