دختران باکره و مردان بیوه

محمدرضا اسکندری: در فرهنگ لغت ایرانی، بکارت به معنای دست نخورده‌ و در فرهنگ عامه به شخصی که آمیزش جنسی نداشته گفته می‌شود. در سراسر ایران، برای زنان وجود پرده بکارت را نشانه باکرگی می‌دانند. تنها در آفریقا برای مردان هم مسأله‌ای به نام باکرگی وجود دارد‌. بنابر سنت آفریقا‌یی، سفتی پوست ختنه‌گاه و توانایی ادرار از بالای طنابی در یک متری زمین را نشانه باکرگی مردان می‌دانند. پس در آسیا و آفریقا هنوز هم برای داشتن و نداشتن بکارت خیلی چیزها در فرهنگ لغات و کتاب‌ها نوشته می‌شود. اگر چه در رابطه با باکره بودن پسران حرف زیادی به میان نمی‌آید ولی باکر‌گی دختر در زمان ازدواج یکی از سنت‌های جامعه ماست.