دستگیری سه تن از اعضای کانون لر بختیاری ایران زمین

بازداشت اعضای یک کانون فرهنگی در ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : سه فعال فرهنگی در خوزستان به اتهام برگزاری مراسم سنتی چهارشنبه سوری بازداشت شدند.روز گذشته مورخ 27/12/87 سه تن از اعضای کانون لر بختیاری ایران زمین به نامهای جمشید مرادی ، کیانوش مرادی و زوار مرادی به اتهام برگذاری مراسم چهارشنبه سوری در ایذه یکی از شهرستان های استان خوزستان توسط نیروهای انتظامی این شهرستان با ضرب و شتم بازداشت شدند، خودرو شخصی این افراد در زمان دستگیری مورد اسیب دیدگی و خسارات شدید قرار گرفت و توسط نیروی انتظامی توقیف شد.