زاینده رود تا کرخه نفت از لوله های فرسوده وارد رودخانه های ایران می شود پس از نشت نفت در زاینده ‌رود که موجب قطع چند روزه آب در استان‌های اصفهان و یزد شد، نشت نفت خام در خط لوله مارون به اصفهان در میداود استان خوزستان و همچنین نشت نفت از خط لوله نفت شمال- تهران که در پی آن نفت وارد حبله رود شد، اکنون نشت نفت، در خط لوله 18 اینچ انتقال نفت تولیدی کارخانه‌های دهلران و چشمه خوش در حد فاصل کیلومتر 74، وارد رودخانه مهم کرخه شده که در نتیجه آن 125 کیلومتر از طول رودخانه به نفت آلوده شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: نباید توقع داشت در مدت کوتاهی منطقه به حالت اول بازگردد. تاکنون 6 هزار بشکه نفت وارد رودخانه کرخه شده است. رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان گفت: شاید با تعویض به هنگام بخشی از خطوط لوله فرسوده، می‌شد از این حادثه بزرگ جلوگیری کرد. از 170 کیلومتر طول این خط لوله‌ که بیش از40 سال قدمت دارد، تنها 85 کیلومتر تعویض و نوسازی شده است.