فوات تلای از کردهای ترکی است که از دوران نوجوانی مشغول به نواختن موسیقی مردمی آناتولی بوده است. یک نوازنده معمولی در یک جامعه معمولی اما از زمانی‌ که مشکلات بین کردها و ترک‌های ترکیه به اوج می‌رسد روزگار فوات تلای نیز تغییر می‌یابد. سانسور و شکنجه باعث‌ شد فوات تلای به شهرت برسد و راه به‌اروپا باز کند. فوات ‌تلای با سیون پرور، خواننده معروف کردی نیز کارهایی مشترکی انجام داده است. کارهای فوات تلای علاوه بر موسیقی سوفیانه معنای سوفیانه نیز دارند.