گروهای مختلف «سلطنت طلب» و در واقع «پهلویست» ها نیز در ظرف این سی سالی که گذشت، منتها درجه کوشش خود را بکار بردند تا معیار قضاوت در باره انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را فقط بر پایه نامردمیها و جنایاتی که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی رخ داده است خلاصه کنند و تا آنجا که امکان دارد پرده استتار بر وضع سیاسی حاکم بر وطنمان ایران در دوران رژیم شاه بکشند دکتر منصور بیات زاده