ديدار شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت با عبدالله نوري
‏ شيرين کريمي عبدالله نوري در ديدار با اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت با اشاره به اينکه‎ ‎‏ "بسياري از شخصيت هاي انقلابي دنيا ‏از ابتدا تصور نمي کردند روزي پس از پيروزي انقلابشان خود به ديکتاتوري مستبد تبديل شوند" تاکيد کرد که: "شايد از ‏اکثريت قريب به اتفاق ديکتاتورهاي جهان اگر سئوال شود چرا به اين مسير گرفتار شده اند ضمن نپذيرفتن اين نسبت، سئوال ‏کننده را متهم به مزدوري بيگانه و ده ها اتهام ديگر نمايند. بسته به حد ديکتاتوري و وحشت ديکتاتور، با سئوال کننده و يا منتقد ‏و يا مخالف برخورد مي شود."‏