در گذشت حاج یاسین خرمی را به آقای نورالدین خرمی و به تمام اعضای خانواده خرمی در داخل و خارج کشور تسلیت عرض می کنیم
محمدرضا اسکندری، علی نیدآذر،شهناز اسکندری،بابک کامکار،عاصفه اسکندری، آرش اسکندری، سیاوش اسکندری، سوران نیدآذر، روژین نیدآذر