گفت و گو با عبدالله محمدخانی، هنرمند لکسان

رادیو ژیار
گفت و گو با عبدالله محمدخانی، هنرمند لکسان
محمدرضا اسکندری، اسعد سلامی: عبدالله محمدخانی در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:‌ «متاسفانه‌ هنوز هنرمندان در جامعه‌ ما جایگاه اصلی خود را نیافته‌اند، در این زمینه‌ تنها سیستم حاکم مقصر نیست، بلکه‌ فرهنگ حاکم بر جامعه‌ نیز بیشترین تقصیر را برگردن دارند. یکی از عوامل این مشکل اجتماعی این است، که‌ در جامعه‌ ما هنرمندان باید هنر خود را جهت امرار معاش مورد استفاده‌ قرار دهند که‌ خودبه‌خود این معضل هنر و هنرمندان را در جامعه زیر سوال می‌برد و جامعه‌ با نگاه تحقیرآمیزی به‌ هنرمند و بخصوص اهل موسیقی می‌نگرد.»