عبدالرضا تاجيک، ممنوع الخروج شد
عبدالرضا تاجيک روزنامه نگار که قصد داشت صبح روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۷ برای انجام سخنرانی در سمينار «ايران: ۳۰ سال پس از انقلاب» در اسپانيا به اين کشور سفر کند، در فرودگاه بين المللی امام خمينی تهران، ممنوع الخروج شد. پيش از اين نيز از سفر برخی فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی که برای شرکت در نشست های مختلف علمی و فرهنگی قصد عزيمت به کشور ديگری را داشتند، ممانعت به عمل آمده بود. [خبر را بخوانيد]