‏ فريبا داودي مهاجر‏ به گزارش سايت رجا نيوز مرد جواني در مقابل ساختمان رياست جمهوري خود را به آتش کشيد. اين مرد که از ‏زلزله زد گان بم بود در اعتراض به بي توجهي مسئولين نسبت به مشکلات زلزله زده گان بم روز سه شنبه با ‏ريختن مواد آتش زا خود را آتش زد و در حالي که در شعله هاي آتش مي سوخت فرياد مي زد بگذاريد من بميرم. ‏به نوشته سايت روز خبر خوسوزي اين مرد از سوي مقامات دولتي و رسانه هاي نزديک به آنها سانسور شد.