شش روز پس از بازگشت به ايران
آرش سيگارچي سعيد رضوي فقيه عضو سابق دفتر تحکيم وحدت که در سالهاي اخير براي ادامه تحصيل در فرانسه به سر مي برد، ‏ششروز پس از بازگشت به تهران، روانه زندان اوين شد.‏‏ رضوي فقيه از سال ۱۳۸۳ در فرانسه مشغول به تحصيل است و بازداشت او پس از آن صورت مي گيرد که وي سه شنبه ‏گذشته به ايران بازگشت اما در فرودگاه امام خميني تهران ماموران امنيتي پاسپورت او را توقيف کردند و از او خواستند ‏روز دوشنبه به دادگاه انقلاب پايتخت مراجعه کند. اين فعال سابق دانشجويي صبح دوشنبه پس از مراجعه به دادگاه بازداشت ‏شد. ‏