ميعادگاه دروايش اصفهان توسط نيروهای امنيتی شبانه با خاک يکسان شد
نيروهای امنيتی در اصفهان در سحرگاه روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۷ ساعاتی پس از نيمه شب به سالن اجتماعات دراويش نعمت اللهی سلطان عليشاهی گنابادی حمله کرده و پس از بازداشت سرايدار و تنی چند از دراويش گنابادی حاضر در آن جا به وسيله چند دستگاه بولدوزر به محل وارد و سالن اجتماعات دراويش را در وسعتی حدود ۲۰۰۰ متر مربع ويران نمودند. نيروهای دولتی مهاجم حدود ۱۸۰ تن از نيروهای امنيتی، يگان ويژه، اماکن و شهرداری گزارش شده اند. [خبر را بخوانيد]