فعالیت در وب‌سایت بدون مجوز، جرم نیست» هشتم بهمن‌ماه، چهار فعال زنی که متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستند باید دوباره پرونده‌شان مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. شیرین عبادی و نسرین ستوده، وکلایی هستند که وکالت متهمین را بر عهده دارند. نسرین ستوده در این باره در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «به موجب اصول کلی حقوقی، هر عملی که قانونگذار آن را صراحتاً منع نکرده باشد، مجاز است. هزاران سایت در ایران مشغول فعالیت هستند. برخی از آن‌‏ها به ‏‏نفع دولت فعالیت می‌‏کنند و برخی منتقد دولت هستند. در حالی که هیچ‌‏کدام از آن‏‌ها مجوز فعالیت دریافت نکرده‌‏اند.»