مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : بنا بر گزارشات دریافتی فردا یکشنبه مورخه 4 اسفندماه، 16 متهم در زندان اوین اعدام خواهند شد.هانی خواندار(هانی کرده)، حميد محمدي وعزيز محسني منجمله این افراد هستند که تا کنون هویت آنان محرز گردیده است.این افراد ساعتی پیش از زندان رجایی شهر به تهران منتقل شده اند. متهمان مذکور که فردا به پای چوبه دار خواهند رفت بر اساس درخواست مدعی العموم به اعدام محکوم شده اند، این افراد اکثراً متهم به محاربه و مفسد فی العرض هستند. اعدامهای روز یکشنبه زندان اوین به اعدام دولتی رسمیت یافته است.همچنین تنی از اعدامیان فردا، افرادی هستند که در دوره اول طرح موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی بازداشت شده بودند. این افراد در زمان بازداشت و تحقیق مورد شکنجه قرار گرفتند.