گزارش دریافتی: رسوائی اخلاقی گسترده رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و شرکا دکتر طیب قدیمی رئیس علوم پزشکی کردستان با دستیاری دکتر کهن متخصص بیهوشی و دکتر مهدی طیبی آراسته معاون آموزشی از سال 1385 در شهرک بهاران سنندج خانه ای تحت پوشش واحد فرهنگی حراست دانشگاه اجاره نموده و دختران بی پناه دانشجو را در ازاء نمره مورد تجاوز فرار داده اند در این مدت 3 نفر دانشجوی دختر به نام های کریمی و بهشتی و کرباسی که حامله شده بودند از ترس خانوده شلن خود کشی کرده اند در هفته گذشته یکی دیگر از دانشجویان پزشکی بنام مارلین اردلان که دست بخودکشی زده بود در بیمارستان توحید از مرگ نجات یافته واین خانه فساد را لو داده است پدر دختر موضوع را به دادگستری کشانیده و دکتر کهن و دکتر طیبی فراری شده و حراست دانشگاه در حال ماست مالی جریان است ولی خوشبختانه جریان در دادگستری سنندج پخش شده است و افکار عمومی مردم سنندج را از فساد دکتر قدیمی رئیس بسیجی !؟ دانشگاه که قبلا هم دارای پرونده اخلاقی در مطب خود بوده متاثر شده و شیشه های خانه فساد را شکسته اند اما چون دکتر قدیمی همکلاسی وزیر بهداشت بوده مورد حمایت می باشد .