مادر برادران علايي در مصاحبه با روز سکوت را شکست
اميد معماريان omid@memarian. inf مادر آرش و کاميارعلايي دو پزشکي که اخير به اتهام دست داشتن در انقلاب مخملي به سه و شش سال زندان محکوم شدند، بعد از هفت ماه سکوت خود را در گفت وگو با روز شکست. او گفت که سکوت اين مدت براي اين بوده که گمان مي کرده مسوولين "علي وار" به پرونده پسرانش رسيدگي مي کنند. اما الان که آنها با چنين احکام سنگيني مواجه شده اند وظيفه خود مي داند که از فرزندانش دفاع کند. او همچنين گفت که پسرانش به هيچ جرمي اقرار نکرده اند. اما احتمال اينکه - به زعم وي- با شکنجه از آنها فيلم بگيرند وجود دارد. اين گفت وگو را - که چندين بار به دليل وضعيت روحي نامساعد و گريه خانم علايي قطع شد - مي خوانيد.