بله خاوران را تخریب کرده‌اند، سنگ‌ها را شکسته‌اند و خاک را زیر و رو کرده‌اند، یک شبه. بدون اینکه به یک نفر از خانواده‌ها اطلاع دهند. بدون اطلاع قبلی، بدون اینکه جایی اعلام کنند. می‌توانند آن‌جا پارکی بزرگ بسازند، جنگلی سرسبز، اما گورستان خاوران را بدون اطلاع خانواده‌ها و علیرغم میل آن‌ها تخریب کرده‌اند و به جایش درخت کاشته‌اند گزارش