۱۲۳ نفر از موکلان شیرین عبادی و دیگر وکلای کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به اعمال محدودیت در کار وکلا اعتراض کردند