تفهیم اتهام جدید علی حیدریان و فرهاد وکیلی
صبح روز جاری ، علی حیدریان و فرزاد کمانگر از زندان رجایی شهر و فرهاد وکیلی از زندان اوین به دادسرای عمومی تهران جهت تفهیم اتهام جدید منتقل شدند.به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، در این دادگاه که بدون حضور وکلای آنان برگزار گردید ، فرهاد وکیلی و علی حیدریان از فعالان سیاسی کرد به اتهام جعل چند مدرک مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و فرزاد کمانگر نیز به دلیل وارد نبودن اتهام به زندان بازگردانده شد.یادآوری میگردد این سه زندانی بیش از سی ماه است که در زندان به سر می بردند و هر سه نیز محکوم به اعدام هستند ، علی حیدریان و فرهاد وکیلی علاوه بر حکم اعدام محکوم به ده سال زندان نیز گردیده اند و در حال حاضر تمام احکام مذکور قطعی است.