«رفع تبعیض در همه جا، از همه کس»

دکتر حبیب‏الله پیمان، عضو شورای مرکزی «شورای فعالان ملی مذهبی» در ارتباط با بیانیه انتخاباتی «شورای ملی مذهبی» به زمانه می‌گوید: «کلا، به این که بتوان اصلاحات را از طریق انتخابات و حضور در مراکز تصمیم‏گیری به سمتی هدایت کرد که موجب استقرار دمکراسی‏‏، عدالت اجتماعی و توسعه بشود، باور نداریم. معتقد هستیم که پایه‏های اصلی دمکراسی، عدالت یا توسعه‏ی پایدار، باید در مناسبات و روابط درون جامعه حتما نهادینه شود. و صرف وضع قوانینی در تصحیح حکومت و حتی حضور افرادی دمکرات و معتقد به توسعه، کافی نیست تا جامعه‏ی ما دمکراتیزه شود.»