کنفرانسی برای جلوگیری از فجایعی همچون حلبچه

محمدرضا اسکندری: کمیته‌ی هماهنگی دانشجویان کُرد دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی آن دانشگاه در نظر دارد همزمان با سالگرد فاجعه دلخراش بمباران شیمیایی مردم بی‌دفاع حلبچه، سمینار یک روزه‌ای با عنوان «واکاوی علمی ابعاد فاجعه انسانی حلبچه با رویکردی علمی در تاریخ چهاردهم اسفند ۸۷ برگزار نماید. سخنگوی این کمیته در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «به اعتقاد ما تا کنون به گونه‌ای علمی در این راستا قدمی برداشته نشده و زوایای تاریک این حادثه کاویده نشده است. لذا رویکرد علمی مناسب، به دور از احساس می‌تواند در این راستا کارساز و با اهمیت باشد.»