فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: در حالی که اتحادیه اروپا و مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به رعایت حقوق بشر و حقوق زندانیان فرا خوانده اند. گزارشگران بدون مرز از مقامات مسئول ایران می خواهد رای صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در محکومیت امید رضا میر صیافی را لغو کند. این وبلاگ نویس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به خمینی و خامنه ای به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.