بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو که در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید اخراج اجباری افراد در صورتی که ممکن باشد با شکنجه و اعدام روبه‌رو شوند ممنوع است.

عراق: اردوگاه مجاهدین را تا دو ماه دیگر می‌بندیم

مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد اردوگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدین در عراق، تا دو ماه آینده تعطیل خواهد شد. ادامه