پس از مطبوعات حال نوبت بستن وبلاگ ها وسایتها

شبکه خبر: امیرحسین رحیمی گفت: این لایحه در سال 83 از سوی قوّه قضائیه به تصویب رسید و در سال 84، از سوی دولت به "مجلس شورای اسلامی" ارسال شد. مخبر کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، با بیان اینکه "علوم رایانه به صورت روزمره در حال پیشرفت است"، تاکید کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به منظور برخورد جدّی با این قبیل جرائم، مجازات سنگینی را پیش بینی کرده است. رحیمی افزود: در لایحه پیشنهادی قوّه قضائیه، تنها مجازات‌ ‏های نقدی برای جرائم رایانه ‌‏ای در نظر گرفته شده بود که با اصلاحات کمیسیون، در برخی موارد مجازات‌‏ حبس و زندان نیز برای مجرمان در نظر گرفته شد (در واقع ديگر آن لايحه سال 83 نيست). مخبر کمیسیون حقوق و قضایی مجلس ادامه داد: مجازات 91 روز تا یک سال حبس، به انضمام جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال برای جرم دسترسی غیر مجاز به داده ‌‏های محرمانه و سامانه های رایانه‌‏ ای و مخابراتی، برای مجرمان در نظر گرفته شد. رحیمی همچنین تصریح کرد: برای جرم شنود غیر مجاز نیز مجازاتی از 6 ماه تا دو سال حبس به انضمام 10 میلیون تا 40 میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شد