• مصاحبه با فریبرز کرمی هنرمند قصرشیرنی قسمت دوم

    مصاحبه با فریبرز کرمی هنرمند قصرشیرنی قسمت دوم


    کوردانه: طاهره خرمی: فریبرز کرمی هنرمند خوش صدای قصری، نوازنده تار و تمبور است. وی در کشور سوئد زندگی می کند و در آن کشور مشغول به تدرس موسیقی می باشد. توجه شما را به قسمت دوم مصاحبه با وی جلب می کنیم
  • مصاحبه با فریبرز کرمی هنرمند قصرشیرنی قسمت اول

    مصاحبه با فریبرز کرمی هنرمند قصرشیرنی قسمت اول


    کوردانه: طاهره خرمی: فریبرز کرمی هنرمند خوش صدای قصری، نوازنده تار و تمبور است. وی در کشور سوئد زندگی می کند و در آن کشور مشغول به تدرس موسیقی می باشد. توجه شما را به قسمت اول مصاحبه با وی جلب می کنیم