«با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب، مناطق کردنشین کشور همچنان جزو مناطق محروم است و برخلاف تصریح اصل ۴۸ قانون اساسی، فراخور نیازها و استعداد رشد خود، از سرمایه و امکانات لازم برخوردار نشده است