كنفرانس را بي‌اثر كرد؟

احمد زيدآبادي

اگر گفته شود آقاي احمدي نژاد با حضور خود در كنفرانس دوربان 2 در ژنو، هدف اصلي كنفرانس را ‏تحت‌الشعاع حضور خود قرار داد، اغراق نخواهد بود.‏

كنفرانسي كه پس از هشت سال برنامه ريزي و با هزينه هنگفت سازمان ملل براي بحث و گفتگو و توافق در ‏باره مبارزه با اشكال مختلف انديشه و رفتار نژادپرستانه تشكيل شده، عملا به صحنه درگيري‌هاي سطحي و ‏لفظي در آمده است.‏