پال کلب نیکوف (Paul Klebnikov) نویسنده کتاب معروف "آیت اله های ملیونر" است که در ۹ جولای ۲۰۰۴ به طرز ناجوانمردانه ای در بیرون دفتر روزنامه محل کارش در مسکو ترور و کشته شد. او در تحقیقات خود، به ثروت اندوزی مقام های حکومت ایران نیز پرداخته است ساسان کردستانی