نیک آهنگ کوثر: شبکه‏ی فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی‏‏، از اوایل دهه‏ی جاری میلادی، به کار اطلاع‏رسانی و مستند سازی نقض حقوق بشر در ایران، مشغول بوده‏اند. این مجموعه، بر خلاف بسیاری از ارگان‏های ناظر بر حقوق بشر، از بودجه‏های میلیونی محروم است و اعضای آن با حداقل‏ها توانسته‏اند در طول سال‏های اخیر، به اطلاع‏رسانی مستمر به انجمن‏ها و رسانه‏ها‏ی مختلف و فعالان حقوق بشر، بپردازند. با حسین ماهوتیها، هماهنگ‏ کننده‏ی این شبکه، در مورد نحوه‏ی کار آن، گفت‏گو کرده‏ام.