نابودی عمدی شواهد جنايت عليه بشريت
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد که دولت ايران بايد فورا تخريب گورستان دسته جمعی خاوران را که شروع کرده متوقف کند. اين کمپين در بيانيه خود آورده است: "گورستان خاوران تنها چيزی است که برای خانواده قربانيان در بزرگداشت ياد و خاطره عزيزانشان برای آنها باقی مانده است. دولت ايران در طول ۲۰ سال گذشته بطور مرتب تلاش کرده است تا از حضور خانواده قربانيان در خاوران برای برگزاری مراسم سالگرد اعدام عزيزانشان ممانعت به عمل آورد." [بيانيه را بخوانيد]