از شعار "همه با هم"رسیده‌‌ایم به "همه با من"!ترجمه: حسن‌هاشمیان
فعالیت سیاسی سپاه پاسداران که این روزها مطرح می­شود مخالف صریح قانون است.همچنین ورود آنها به فعالیت­های اقتصادی در دراز مدت تأثیر منفی خواهد داشت. در حقیقت کسانی که امروز بر ایران حکومت می­کنند مخلوطی از فرماندهان سپاه، خامنه­ای، طبقه نوظهور ثروت و تعدادی از آیت­الله‌های صاحب نفوذ در نهادهای حکومتی هستند.